درمان ناباروري(IVF)

مركز درمان ناباروري بيمارستان مادراين بخش در طبقه چهارم واقع شده است

و شامل اتاق عمل - ريكاوري - آزمايشگاه

و اتاق انتقال جنين است.

 

 

 

جراحي هاي زيبايي

كليه جراحي هاي پلاستيك و زيبايي كه در اين بخش انجام مي گيرد شامل: 

بيني - شكم - سينه - خارج سازي چربي هاي اضافه - پروتز - كشيدن و جوان سازي صورت - رفع چروكها و اعمال ترميمي مي باشد

جراحي پلاستيك بيمارستان مادر و كودك

مركز سلولهاي بنيادي و ژن درماني

اولين مركز شاخص در جنوب كشور در زمينه

آستنوآرتريت-ضايعات غضروفي-انواع شكستگيها-

بيماريهاي عصبي و كبدي

با استفاده از سلولهاي بنيادي و سلول درماني است.

وب سايت مركز سلول هاي بنيادي

مركز سلولهاي بنيادي بيمارستان ماتدر 

درمانگاه چاقي

درمانگاه چاقي پيشرفته ترين مركز جنوب كشور و خاور ميانه جهت انجام جراحي هاي چاقي به روش لاپاراسكوپي مي باشد كه امكانات آن منطبق با آخرين استانداردهاي مراكز تاييد CoE شده است

 

وب سايت مركز فوق تخصصي درمان چاقي

درمانگاه چاقي بيمارستان مادر و كودك شيراز

درمان هميوپاتي

روش درماني هميوپاتي كه در حقيقت همان مشابه درماني است به علت اثرات شگفت انگيزي كه در درمان برخي بيماريها از جمله آسم  حساسيت ميگرن ناراحتيهاي گوارشي بيماريهاي حاد عفوني و حتي روحي و رواني داشته است دوباره مورد توجه و استقبال گسترده قرار گرفته است. داروهاي هميوپاتي همگي برگرفته از طبيعت بوده كه در آن هورمونهاي گياهي حيواني و عناصر معدني استفاده شده است.

هميوپاتي بيمارستان مادر و كودك